Regulamin serwisu Najem-Wynajem.pl

Regulamin korzystania z serwisu Najem-Wynajem.pl
Ważny od 04.12.2015
Serwis internetowy Najem-Wynajem.pl jest ogólnopolską platformą służącą do umieszczania Zapytań Najmu, prezentacji Ofert Wynajmu oraz Wizytówek Wypożyczalni. Serwis ułatwia dokonywanie transakcji najmu i wynajmu, a w szczególności kontaktowanie potencjalnych Najemców z najlepszymi Wypożyczalniami oraz Wynajmującymi. Portal Najem-Wynajem.pl spełnia rolę pośrednika pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, z którego mogą korzystać osoby fizyczne, prawne, a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Zapytania Najmu, Oferty Wynajmu oraz Wizytówki Wypożyczalni mogą być umieszczane z zdjęciami, cenami, opisami, godzinami dostępności, regulaminem wynajmu, regulaminem dostawy oraz określeniem lokalizacji dostawy.

Operatorem serwisu jest NETLAND COMPUTERS Marcin Przygocki z siedzibą w Kaliszu przy ul. Chłodnej 23, działającą pod numerem NIP 6182018663, REGON 300337003.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Najem-Wynajem.pl. Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie:

http://najem-wynajem.pl

Poprzez Regulamin rozumiemy zasady opisane na poniższej stronie. W celu korzystania z serwisu Najem-Wynajem.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji, przy publikacji Oferty Wynajmu, Zapytania Najmu lub Wizytówki Wypożyczalni.

Najem-Wynajem.pl: ogólnopolski serwis internetowy służący do umieszczania Zapytań Najmu, prezentacji Ofert Wynajmu oraz Wizytówek Wypożyczalni. Najem-Wynajem.pl jest tylko pośrednikiem pomiędzy Najemcą i Wynajmującym i nie oferuje żadnych własnych Oferty do wynajmu. Właścicielem i zarządcą znaku i zawartych w nim treści prezentowanych na stronach serwisu jest NETLAND COMPUTERS Marcin Przygocki z siedzibą w Kaliszu przy ul. Chłodnej 23, działającą pod numerem NIP 6182018663, REGON 300337003.

Użytkownik: osoba fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która nie dokonała procesu Rejestracji i korzysta z serwisu Najem-Wynajem.pl.

Wypożyczalnia: Użytkownik, który prezentuje swoje Oferty Wynajmu, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie ich dla Użytkowników serwisu Najem-Wynajem.pl.

Najemca: Użytkownik, który poszukuje Oferty Wynajmu w celu jej wynajmu. Najemca kontaktuje się bezpośrednio z Wypożyczalnią w celu zadania Zapytania Najmu, lub umieszcza je na portalu Najem-Wynajem.pl.

Zapytanie Najmu: bezpłatne i niezobowiązujące zapytanie ofertowe skierowane do Wypożyczalni z celem otrzymania niezobowiązującej propozycji Oferty Wynajmu na określony okres. Zapytania Najmu są wysyłane bezpośrednio do Wypożyczalni lub umieszczane w serwisie Najem-Wynajem.pl. Umieszczone w serwisie Najem-Wynajem.pl Zapytania Najmu są rozsyłane do odpowiednio wybranych Wypożyczalni, które mają możliwość przedstawić swoje Oferty Wynajmu w celu ich wynajmu. Zapytania Najmu są całkowicie bezpłatne i nie stanowią wiążące umowy najmu.

Oferta Wynajmu: prezentacja przedmiotu lub usługi wynajmu zawierająca następujące informacje: tytuł przedmiotu lub usługi wynajmu, opis, warunki dostawy i wynajmu, ceny, zdjęcia oraz słowa kluczowe. Oferta Wynajmu jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśli art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Dodając Ofertę Wynajmu do serwisu Najem-Wynajem.pl, Wypożyczalnia wyraża w tym samym zgodę na udostępnienie Oferty Wynajmu dla Użytkowników portalu, którzy nie dokonali procesu Rejestracji w serwisie Najem-Wynajem.pl.

Wizytówka Wypożyczalni: prezentacja danych kontaktowych oraz informacji o obszarze działalności Wypożyczalni i jej Ofertach Wynajmu. Wypożyczalnia wyraża w tym samym zgodę na udostępnienie Wizytówki Wypożyczalni dla Użytkowników portalu, którzy nie dokonali procesu Rejestracji w serwisie Najem-Wynajem.pl.

Rejestracja: dla Wypożyczalni, proces Rejestracji jest dokonywany przez pracowników portalu Najem-Wynajem.pl. Dla Najemców, proces Rejestracji odbywa się automatycznie w momencie dodania Zapytania Najmu do serwisu Najem-Wynajem.pl.

Mój - N & W: panel administracyjny dla Wypożyczalni oraz Najemców. Mój N&W umożliwia edycję Zapytań Najmu, Ofert Wynajmu, Wizytówki Wypożyczalni lub innych usług oferowany przez serwis Najem-Wynajem.pl

3.1. Korzystanie z serwisu Najem-Wynajem.pl jest ogólnie możliwe bez Rejestracji. Rejestracja jest tylko wymagana przy dodawaniu Oferty Wynajmu, Zapytania Najmu oraz Wizytówki Wypożyczalni. Wypożyczalnie, które chcą przedstawiać Oferty Wynajmu w serwisie, mogą być rejestrowane przez pracowników Najem-Wynajem.pl

3.2. Poprzez dokonanie Rejestracji w serwisie Użytkownik zawiera umowę z Najem-Wynajem.pl na korzystanie z serwisu. Rejestracja jest bezpłatna.

3.3. Najemcą lub Wypożyczalnią może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego bądź inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

3.4. Najemcy oraz Wypożyczalnie powinny podawać prawdziwe i aktualne dane kontaktowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Serwis Najem-Wynajem.pl nie weryfikuje danych kontaktowych podanych przez Najemców i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych.

3.5. Po publikacji Zapytania Najmu lub Wizytówki Wypożyczalni w serwisie, Użytkownik otrzymuje swoje hasło, służące do logowania się w serwisie Najem-Wynajem.pl.

3.6. Przez udział w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do:

3.6.1. przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
3.6.2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
3.6.3. używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
3.6.4. poszanowania Polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
3.6.5. stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
3.6.6. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.

3.7. Najemcy oraz Wypożyczalnie powinni zachować w tajemnicy swoje hasło dostępu do serwisu Najem-Wynajem.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy użyciu jego hasła dostępu.

4.1. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox lub Chrome).

4.2. Użytkownik zezwala serwisowi Najem-Wynajem.pl na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:

4.2.1. adres IP,
4.2.2. wywołany adres internetowy (URL),
4.2.3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu Najem-Wynajem.pl,
4.2.4. rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,
4.2.5. innych informacji transmitowanych protokołem http.

4.3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

5.1. Najemca zainteresowany najmem Oferty Wynajmu powinien dokładnie zapoznać się z jej opisem. W szczególności bardzo ważne są informacje na temat opcji dodatkowych, rabatów oraz warunków dostawy przedmiotu lub usługi.

5.2. Najemca dodając Zapytanie Najmu do serwisu Najem-Wynajem.pl jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji oraz być chętny do najmu przedmiotu lub usługi.

6.1. Korzystanie z serwisu jako Wypożyczalnia jest tylko możliwa po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i jest dokonywana automatycznie w trakcie dodawania Wizytówki Wypożyczalni oraz Zapytania Najmu lub przez pracowników Najem-Wynajem.pl dla Wypożyczalni, które chcą zamieścić swoje Oferty Wynajmu w serwisie.

6.2. Rejestracja Wypożyczalni oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz podpisanie umowy o uczestnictwo w serwisie Najem-Wynajem.pl.

6.3. Realizacja umów najmu dla przedstawionych Ofert Wynajmu jest regulowana wyłącznie pomiędzy Wypożyczalnią a Najemcą. Najem-Wynajem.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności dotyczących zawarcia umów, dokonania płatności lub innych spraw pomiędzy Wypożyczalnią a Najemcą.

6.4. Zapytania Najmu zostają przesyłane przez Użytkowników lub Najemców za pomocą formularza kontaktowego lub dodania Zapytania Najmu do serwisu. Zapytania Najmu są dostępne Wypożyczalni w "Mój N&W" w dziale "Zapytania Najmu".

6.5. Umowa z Wypożyczalnią umieszczającą Wizytówkę Wypożyczalni lub Oferty Wynajmu w serwisie, jest zawarta na czas nieokreślony.

6.6. Umowy dla dodatkowych usług świadczonych przez serwis Najem-Wynajem.pl są zawarte na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli nie zostaną pisemnie wypowiedzone z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6.7. Prawo do rozwiązania umowy z Wypożyczalnią ze skutkiem natychmiastowym istnieje dla Najem-Wynajem.pl w przypadku:.

6.7.1. umieszczenia zabronionych Ofert Wynajmu
6.7.2. umieszczenia zabronionych Opisów w Ofercie Wynajmu
6.7.3. powielania istniejącej Wizytówki firmy
6.7.3. powielania tych samych ofert

6.8. Dodając Ofertę Wynajmu do serwisu Najem-Wynajem.pl, Wypożyczalnia musi posiadać prawo własności wynajmowanego przedmiotu lub uprawnienia do wykonywanej usługi i nie może być ona zabroniona przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

6.9. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone zdjęcia oraz treść w Ofertach Wynajmu i Wizytówce Wypożyczalni.

6.10. Wypożyczalnia ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać Oferty Wynajmu. Opis nie powinien wprowadzać w błąd Użytkowników lub Najemców oraz powinien być zgodny z Regulaminem i przepisami prawa.

6.11. Oferta Wynajmu może być dodana jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązana.

6.12. Dla posiadanej przez Wypożyczalnię Oferty Wynajmu może być tylko dodana jedna Oferta Wynajmu w serwisie Najem-Wynajem.pl, niezależnie od tego w ilu lokalizacjach Oferta jest dostępna. Dostępność Oferty Wynajmu w różnych lokalizacjach jest regulowana przez edycję odpowiednich lokalizacji Wypożyczalni.

6.13. Opcje dodatkowe i rabaty w opisie Oferty Wynajmu muszą być wyraźnie i jasno sformułowane, a po dokonaniu Zapytania Najmu przez Najemce, Wypożyczalnia ma obowiązek się do nich zastosować.

6.14. W serwisie Najem-Wynajem.pl wymagane jest podawanie prawdziwych cen brutto (z VAT) dla każdej Oferty Wynajmu.

7.1. Zapytania Najmu, Oferty Wynajmu oraz Wizytówki Wypożyczalni w serwisie Najem-Wynajem.pl muszą być dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd Użytkowników oraz Najemców serwisu. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada dana Wypożyczalnia.

7.2. Zabronione jest powielanie Wizytówek tej samej firmy lub tej samej treści. Konta Wypożyczalni, które zostaną przez nie powielone, mogą zostać przez pracowników Najem-Wynajem.pl zablokowane lub usunięte bez powiadomienia o tym Wypożyczalni.

7.3. Zabronione jest powielanie ofert lub powielanie opisów w ofertach. Oferty Wypożyczalni, które naruszać będą regulamin mogą zostać przez pracowników Najem-Wynajem.pl usunięte bez powiadomienia o tym Wypożyczalni.

7.4. Zabronione jest umieszczanie w Ofertach Wynajmu, Wizytówce Wypożyczalni, tytule i opisie Zapytania Najmu oraz wszystkich dodanych zdjęciach wszelkiego rodzaju danych kontaktowych. Serwis Najem-Wynajem.pl dba nieustannie o ochronę Twoich danych osobowych i z tego powodu są na to specjalnie wyznaczone pola w formularzu, które są odpowiednio chronione i zoptymalizowane.

7.5. W Opisie Zapytań Najmu, Ofert Wynajmu i Wizytówkach Wypożyczalni zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości:

  • treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  • zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
  • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
  • przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
  • naruszające Ustawę o Ochronie Danych Osobowych,
  • zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

7.6. Zabronione jest umieszczanie w Zapytaniach Najmu, Ofertach Wynajmu i Wizytówkach Wypożyczalni wszelkiego rodzaju reklam innych niż reklama własnych Ofert Wynajmu przedstawionych w serwisie Najem-Wynajem.pl.

7.7. Opisy Ofert Wynajmu, Zapytań Najmu lug Wizytówek Wypożyczalni nie mogą zawierać słów kluczowych nie związanych z wypożyczanym przedmiotem lub wykonywaną usługą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.

7.8. W tytule Zapytań Najmu, Ofert Wynajmu i Wizytówek Wypożyczalni zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron internetowych. Na to są specjalnie wyznaczone pola w formularzu, które są zoptymalizowane dla wyszukiwarek.

7.9. W tytule Ofert Wynajmu zabrania się zamieszczania wszelkich opisów, które nie określają i nie odnoszą się do Oferty Wynajmu. Oferty Wynajmu zawierające takie opisy zostaną poprawione przez pracowników Najem-Wynajem.pl lub zostaną zablokowane, bez powiadomienia o tym Wypożyczalni.

7.10. Zabronione jest umieszczanie ogólnych Wizytówek Wypożyczalni oraz ogólnych grupowych opisów Ofert Wynajmu w sekcji Ofert Wynajmu. Wszelkie Oferty Wynajmu, które nie opisują jedną Ofertę Wynajmu zostaną usunięte, bez powiadomienia o tym Wypożyczalni.

7.11. W Zapytaniach Najmu, Ofertach Wynajmu i Wizytówkach Wypożyczalni zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.

7.12. W opisach Zapytań Najmu, Ofert Wynajmu i Wizytówkach Wypożyczalni zabrania się umieszczania linków do innych stron internetowych. Linki do stron internetowych Wypożyczalni mogą być dodawane w specjalnie wyznaczonych polach w formularzu. Umieszczone linki zostaną natychmiastowo usunięte, bez powiadomienia o tym Wypożyczalni.

7.13. Nie można stosować elementów języka HTML służących do:

  • wczytywania i osądzania innych stron
  • używania plików „cookie”
  • tworzenia formularzy

7.14. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron serwisu Najem-Wynajem.pl, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.

8.1. Umieszczanie Wizytówki Wypożyczalni, Ofert Wynajmu oraz Zapytań Najmu w serwisie Najem-Wynajem.pl jest całkowicie bezpłatne. Dodana oferta ważna jest przez 3 miesiące. Przed upływem tego okresu wypożyczalnia jest zobowiązana do przedłużenia emisji ogłoszenia na kolejne 3 miesiące poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na podany przez wypożyczalnię e-mail lub w swoim panelu N&W. Aktywacja ogłoszenia jest bezpłatna.

8.2. Opłata jest pobierana za promowanie przez Wypożyczalnię swoich ofert (Podbicie oferty, Podbicie oferty z prezentacją przez 30 dni na stronie głównej, Podświetlenie). Opłaty są pobierane według cennika widocznego dla zarejestrowanych Wypożyczalni lub według ustalonej oferty promocyjnej na z góry określony czas promowania.

8.3. Serwis Najem-Wynajem.pl nie pobiera opłat za odkrycie danych kontaktowych Wypożyczalni przez potencjalnych klientów.

8.5. Oferty, które nie będą przedłużone przez wypożyczalnię na kolejne 3 miesiące zostaną automatycznie przeniesione do archiwum.

8.7. Serwis Najem-Wynajem.pl może wprowadzać dowolne podwyżki, rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony. Wprowadzenie podwyżek, rabatów, zniżek, upustów i promocji nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

8.8. Faktury VAT są dostępne dla każdej Wypożczalni w Panelu Mój N&W w menu Płatności i faktury. Na życzenie wysyłane są Faktury VAT na adres mailowy wskazany przez Wypożyczalnię. Faktury uznaje się jako dostarczone z dniem przesłania ich na adres mailowy Wypożyczalni.

8.9. Wypożyczalnia ma 10 dni roboczych na wyrównanie faktury VAT. Dla Wypożyczalni z zaległymi fakturami VAT, serwis Najem-Wynajem.pl zastrzega sobie prawo zablokowania ich dostępu do panelu Wypożyczalni oraz nie dostarczania Zapytań Najmu aż do momentu wyrównania zaległości.

9.1. Serwis Najem-Wynajem.pl może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć jego konto z serwera bez powiadamiania jego i podania przyczyn, jeśli:

9.1.1. cel rejestracji jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
9.1.2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
9.1.3. Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.
9.1.4. Użytkownik posiada już konto w serwisie Najem-Wynajem.pl.

9.2. W przypadkach mniejszej wagi serwis Najem-Wynajem.pl może poprzestać na czasowym zawieszeniu konta.

9.3. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do usunięcia Zapytań Najmu, Ofert Wynajmu oraz Wizytówek Wypożyczalni.

10.1. Serwis Najem-Wynajem.pl umożliwia dokonywania Zapytań Najmu, przedstawiania Ofert Wynajmu oraz publikowania Wizytówek Wypożyczalni. Najem-Wynajem.pl nie jest jednak stroną zobowiązań powstałych w wyniku Zapytań Najmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Wynajmującym lub Użytkownikami serwisu.

10.2. Serwis Najem-Wynajem.pl nie odpowiada w żaden sposób za dostarczenie bądź niedostarczenie Oferty Wynajmu przez Wypożyczalnię, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników.

10.3. Najem-Wynajem.pl nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem dostarczenia Ofert Wynajmu, nie odpowiada za działania Wypożyczalni oraz Najemców, w szczególności za jakość dostarczenia Oferty Wynajmu oraz za wypłacalność obu stron.

10.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników, Najemców lub Wypożyczalnie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w internecie.

10.5. Użytkownikom, Najemcom oraz Wypożyczalniom serwisu Najem-Wynajem.pl nie przysługują wobec Najem-Wynajem.pl roszczenia z tytułu przerw w działaniu serwisu.

10.6. Serwis Najem-Wynajem.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Wypożyczalnia przypisała swoje Oferty Wynajmu lub Wizytówkę Wypożyczalni lub do których Najemca przypisał swoje Zapytania Najmu.

10.7. Serwis Najem-Wynajem.pl ma prawo wyłączyć opcje promocyjne na stronie głównej dla Wypożyczalni, jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

10.8. Serwis Najem-Wynajem.pl nie odpowiada za błędy w opisie, czy też nierzetelne informacje na ich temat.

10.9. Serwis nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane Zapytania Najmu, Oferty Wynajmu, Wizytówki Wypożyczalni lub konta Użytkowników.

11.1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O zmianie serwis nie musi powiadomić Użytkowników, Najemców i Wypożyczalnie.

11.2. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie.